BV

Directeurgrootaandeelhouders die scheiden maken zich geregeld grote zorgen over het voortbestaan van de onderneming.

Tijdens de procedure

Het verantwoordelijkheidsgevoel van de directeurgrootaandeelhouder (DGA) is vaak groot. De onderneming moet blijven draaien en financieel gezond blijven, ook na de echtscheiding.

Als mediator begeleiden wij echtgenoten bij het komen tot afspraken ter afwikkeling van de echtscheiding. Wij staan voor een transparant proces; alle financiële informatie moet kunnen worden gestaafd. Anderzijds kan de mediator, noch de rechter op de stoel van de ondernemer gaan zitten.

Het nemen van ondernemersbeslissingen is in beginsel uitsluitend voorbehouden aan de ondernemer zelf. Bij het nemen van deze beslissingen moet de ondernemer wel oog hebben voor de belangen van zijn ex-partner.

Voor de echtgenoot van de ondernemer geldt doorgaans een informatieachterstand. Daar waar de ondernemer precies de betekenis van de cijfers van zijn bedrijf kent en kan doorgronden, ervaart de echtgenoot op dit terrein vaak veel onzekerheid.

Ook in gerechtelijke procedures treden wij regelmatig op voor ondernemers of juist voor de echtgenoten van ondernemers. De vraagstukken die dan tot de meeste discussie leiden liggen op het terrein van de partneralimentatie (ook hier vaak met als belangrijkst punt: wat is het inkomen van de DGA?) en de waardering van de aandelen.

VANDAAG is aangesloten bij

logo_mfn
logo_fas
logo_nova