Pensioen

Wanneer er tijdens het huwelijk pensioen is opgebouwd, moet dit worden verdeeld. Daarvoor gelden wettelijke regels, vastgelegd in de Wet Verevening pensioenrechten bij echtscheiding (WVPS).

Verevening

Bij verevening krijgt de ene partner de helft van het tijdens het huwelijk door de andere partner opgebouwde pensioen. Zodra de partner die het pensioen heeft opgebouwd recht krijgt op uitkering – bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd – krijgt ook de ex-partner zijn/haar deel.

Om de pensioenaanspraak rechtstreeks op de eigen rekening te ontvangen dient de verkrijgende partner, binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven, het formulier Mededeling van Scheiding in verband met de Verdeling van Ouderdomspensioen in bij de pensioenverzekeraar.

Conversie

Bij conversie ontvangt iedere ex-partner het pensioen op het moment dat hij/zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit kan bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn als er sprake is van een groot leeftijdsverschil.

Wanneer dit in de pensioenvoorziening is opgenomen, kan er na het overlijden van de ex-partner een recht bestaan op bijzonder nabestaandenpensioen.

Andere verdeling

Het is mogelijk om in gezamenlijk overleg van deze wet af te wijken, bijvoorbeeld wanneer beide partners ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. Ook is het mogelijk te kiezen voor een andere verdeling dan de standaardverevening, bijvoorbeeld door van het door beide partners opgebouwde pensioen twee nieuwe zelfstandige pensioenrechten te maken. Deze omzetting in een eigen zelfstandig pensioenrecht heet conversie en is slechts mogelijk wanneer beide partners, maar ook de pensioenuitvoerder, hiermee instemmen.

Lees verder

VANDAAG is aangesloten bij

logo_mfn
logo_fas
logo_nova