Advocatuur

Soms is procederen onvermijdelijk. In die situaties schromen wij niet om onze toga aan te trekken en om als jouw advocaat te gaan voor maximaal resultaat.

Het recht is fascinerend en voortdurend in ontwikkeling. Wij volgen dat op de voet en bijten ons vast in complexe juridische vraagstukken. Als er een goede klik is tussen de advocaat en de cliënt, dan kan een zaak als het ware gaan “vliegen”: taaie juridische materie wordt levend en toepasbaar op jouw situatie. Er ontstaat een enthousiaste samenwerking, waarin wij de zaak klaarstomen voor de rechtszaal. Jij kent de feiten, wij kennen het recht, samen staan wij sterk!

Advocatuur Annet Siebenga VANDAAG

Ook wanneer ieder een eigen advocaat heeft is het nog mogelijk om in overleg te scheiden. Zo komt het geregeld voor dat advocaten en de beide partners met elkaar aan tafel gaan zitten om afspraken te maken. Soms leent een scheiding zich voor collaborative divorce. In dat geval schuiven ook een financieel adviseur en een psycholoog aan de overlegtafel. Zodoende wordt in teamverband op zeer efficiënte wijze gezocht naar de beste oplossing voor alle betrokkenen. Ook daarvoor moet je bij VANDAAG zijn.

Kennisbank

    Wil je meer weten over de inhoud van alle onderwerpen die geregeld moeten worden in geval van een scheiding? Bezoek onze kennisbank via deze link.

    De kennisbank bevat aanvullende informatie over het scheidingsproces. In de kennisbank vind je uitgebreide informatie over alle aspecten die komen kijken bij scheiden. De informatie staat verdeeld in vier hoofdonderwerpen, met ieder subcategorieën die nog  specifieker ingaan op de aspecten van scheiden. 

    Deze onderwerpen zijn te vinden in de kennisbank: Kinderen, Ondernemers, Huis en Alimentatie & verdeling

    Advocatuur Karen Lans VANDAAG