Mediation

In goed overleg

Mediation is geschikt voor iedereen die in goed overleg afspraken wil maken, de communicatie weer op gang wil brengen en niet naar de rechter wil. Als er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, is mediation eigenlijk het eerste station; zeker voor hen is het van groot belang dat jullie als ouders samen tot goede afspraken komen.

Open en transparant

De mediator is onpartijdig, mediation gesprekken zijn open en transparant. Wij voorzien in de juiste informatie, opdat jullie zelf in staat zijn de beslissingen te nemen die het best bij jullie passen. De mediator begeleidt dat proces.

Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Een succesvolle mediation eindigt in het vastleggen van alle afspraken in een Echtscheidingsconvenant en een Ouderschapsplan. VANDAAG dient vervolgens een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Je hoeft dus zelf niet naar de rechtbank.

De voordelen van mediation

 • Mediation is de minst kostbare en snelste manier om te scheiden. Jullie delen de kosten van de mediation.
 • Mediation gaat snel: gemiddeld wordt er iedere 2 weken een gesprek gevoerd. Zo blijft het proces in beweging.
 • Er is (vooral in het eerste gesprek) aandacht voor de emoties die bij jullie beiden spelen. Daarna is het gemakkelijker om de zakelijk kant van de scheiding te bespreken. Het ouderschap kan zo beter worden ingevuld, zonder dat emoties over de scheiding te veel in de weg staan.
 • Er is veel meer ruimte om de afspraken vorm te geven dan in een procedure bij de rechtbank. Je kunt op zoek naar de regeling die het best bij jullie past.
 • Je houdt zelf de regie over je eigen zaak en geeft actief mee vorm.
 • De communicatie komt en blijft op gang.
 • Jullie geven het ouderschap samen vorm.
 • Omdat de afspraken samen gemaakt worden, is de motivatie om daar ook gevolg aan te geven hoger dan wanneer afspraken door een rechtbank worden opgelegd.

Spelregels

 • De mediation is vertrouwelijk. Je kunt vrijuit voorstellen aan elkaar doen.
 • Voorstellen en uitspraken die tijdens mediationgesprekken worden gedaan zijn pas bindend wanneer zij uiteindelijk worden vastgelegd in een convenant.
 • Vooraf teken je een mediationovereenkomst waarin deze vertrouwelijkheid duidelijk wordt benoemd. Ook wordt hierin vrijwilligheid en (financiële) openheid besproken. Zie hier een model mediationovereenkomst, de gedragsregels mediator en het mediationreglement

Wat kun je zelf doen?

 • Je levert zelf alle benodigde informatie en (financiële) stukken aan (zie Links en downloads)
 • Ook het Model ouderschapsplan vullen jullie zoveel mogelijk zelf of samen in (zie Links en downloads)
 • Daarnaast kun je zelf actief voorstellen aan elkaar doen en oplossingen aandragen. Daarbij gelden 2 stelregels: ‘’Als jullie het allebei willen, kán het geregeld worden.’’ en “Mediation betekent bewegen”

Lees verder

Mediation bij scheiding in Leidsche Rijn (Utrecht)

Vandaag Advocaten en mediators heeft kantoren in Leidsche Rijn (Utrecht) en Bilthoven. Overweeg je mediation bij scheiding in te zetten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Vandaag Advocaten houdt ook een vrijblijvend en gratis eerste telefonisch consult waarin je jouw specifieke vragen over mediation bij scheiding kunt stellen.

VANDAAG is aangesloten bij

logo_mfn
logo_fas
logo_nova