Mediation

Het is een misverstand dat je al min of meer op één lijn moet zitten om samen voor mediation te kunnen kiezen. Inzicht in het recht en de ruimte om in een veilige omgeving onder strakke begeleiding weer eens écht met elkaar in gesprek te gaan, zal ertoe leiden dat jullie meer naar elkaar toe kunnen bewegen, dan jullie aanvankelijk misschien dachten. Zeker als jullie kinderen hebben adviseren wij altijd mediation. Het lukt heel vaak!

Het doel is om in een aantal gesprekken de echtscheiding helemaal te regelen. Juridisch en fiscaal wordt alles tot in detail uitgewerkt. De gemaakte afspraken leggen wij vast in een echtscheidingsconvenant en in een ouderschapsplan. Tot slot verzorgen wij ook de procedure bij de rechtbank.

De 3 criteria voor in mediation gevonden oplossingen

 • De afspraken moeten voor jullie persoonlijk passend zijn; wij leveren maatwerk.
 • De afspraken moeten zijn gebaseerd op informed consent; dat wil zeggen dat wij jullie volledig informeren over ieders rechten en plichten en dat wij toezien op transparantie en dossiervorming; alleen wanneer iedereen aan de mediationtafel weet wat zijn/haar rechten zijn, kunnen op basis daarvan goede afspraken worden gemaakt.
 • Tot slot gaan wij voor duurzame afspraken. De afspraken die nu passend lijken, moeten over bijvoorbeeld 3 jaar ook nog kloppend voelen.

Kennisbank

  Wil je meer weten over de inhoud van alle onderwerpen die geregeld moeten worden in geval van een scheiding? Bezoek onze kennisbank via deze link.

  De kennisbank bevat aanvullende informatie over het scheidingsproces. In de kennisbank vind je uitgebreide informatie over alle aspecten die komen kijken bij scheiden. De informatie staat verdeeld in vier hoofdonderwerpen, met ieder subcategorieën die nog  specifieker ingaan op de aspecten van scheiden. 

  Deze onderwerpen zijn te vinden in de kennisbank: Kinderen, Ondernemers, Huis en Alimentatie & verdeling

  VANDAAG - Kennisbank