Huis

 

Kennisbank > Huis

Tijdens de procedure

Tijdens de echtscheiding moet er veel geregeld worden in een verwarrende en emotioneel beladen periode. Samen in de woning blijven kan dan veel extra stress opleveren. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, is het soms beter om af te spreken dat één van beiden (voorlopig) de woning verlaat.

VANDAAG heeft ruime ervaring met het verzinnen van mogelijkheden en constructies binnen een mediationtraject. Wanneer het niet lukt onderling afspraken te maken, starten wij een procedure op bij de rechtbank. De rechtbank beslist dan wie van jullie voorlopig in de woning mag blijven en wie dus tijdelijk ergens anders moet gaan wonen.

De rechtbank kan ook een definitieve beslissing nemen over wie in de woning blijft. In geval van een huurwoning wordt dan bekeken wie het meeste recht en belang heeft op toewijzing van het huurrecht. In geval van een koopwoning is het de vraag of een van de partners de woning kan overnemen.  De rechtbank kan zich tenslotte uitspreken over wie er in de woning mag blijven totdat wordt overgegaan tot verkoop.

Vermogensverdeling (VANDAAG)

De rechtbank kan ook een definitieve beslissing nemen over wie in de woning blijft. In geval van een huurwoning wordt dan bekeken wie het meeste recht en belang heeft op toewijzing van het huurrecht. In geval van een koopwoning is het de vraag of een van de partners de woning kan overnemen.  De rechtbank kan zich tenslotte uitspreken over wie er in de woning mag blijven totdat wordt overgegaan tot verkoop.

Fiscaal

Wanneer jullie samen eigenaar van de woning zijn, geldt een speciale regeling voor de hypotheekrenteaftrek. De rente kan nog maximaal 2 jaar volledig worden afgetrokken.

Over de verdeling van de overwaarde van de woning moeten duidelijke afspraken worden gemaakt, die in overeenstemming zijn met het huwelijksgoederenregime. Anders riskeren jullie schenkbelasting.

VANDAAG advocaten heeft ruime ervaring op dit vlak en kan jullie dus adviseren of eventueel doorverwijzen naar een fiscalist die met jullie meekijkt.

Huis - VANDAAG (Fiscaal)

Koopwoning overnemen of verkopen?

Voor de keuze tussen overname of verkoop van het huis is het van belang te weten of je getrouwd bent in een gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. De huwelijkse voorwaarden willen wij eerst bestuderen om na te gaan wat hierin over de woning en andere vermogensbestanddelen is opgenomen.

Over de waarde van de woning moeten jullie het in principe eens worden. Eventueel kan daartoe een tweede taxatierapport worden opgevraagd. De keuze voor de taxateur stemmen jullie samen af. Wanneer het niet lukt overeenstemming te bereiken over de waarde van de woning, zal dit geschil aan de rechter moeten worden voorgelegd. Zodra de waarde van de woning vaststaat, kan er gekeken worden of één van jullie de woning over kan nemen. Indien geen van beide de woning kan of wil overnemen, ligt verkoop voor de hand. Er moeten dan afspraken gemaakt worden over wie er tot aan de verkoop in de woning mag blijven wonen en de wijze van verdeling van de (onderhouds)kosten.

Na taxatie of verkoop van de woning blijkt soms dat de woning een schuld kent; de woning is minder waard dan de (hypotheek)schuld die op de woning zit. Er moeten dan afspraken gemaakt worden over het aflossen van deze schuld.

  Alimentatie En Verdeling VANDAAG Header

  Wanneer het niet lukt overeenstemming te bereiken over de waarde van de woning, zal dit geschil aan de rechter moeten worden voorgelegd. Zodra de waarde van de woning vaststaat, kan er gekeken worden of één van jullie de woning over kan nemen. Indien geen van beide de woning kan of wil overnemen, ligt verkoop voor de hand. Er moeten dan afspraken gemaakt worden over wie er tot aan de verkoop in de woning mag blijven wonen en de wijze van verdeling van de (onderhouds)kosten.

  Na taxatie of verkoop van de woning blijkt soms dat de woning een schuld kent; de woning is minder waard dan de (hypotheek)schuld die op de woning zit. Er moeten dan afspraken gemaakt worden over het aflossen van deze schuld.

   Kort geding

    Als een van jullie beiden niet wil meewerken aan verkoop is het mogelijk om de verkoop van de woning bij de rechtbank af te dwingen via een Kort Geding procedure. Je vraagt in deze procedure om vervangende toestemming tot verkoop en levering van de woning, zodat je zelfstandig de woning kunt verkopen en leveren.