Huwelijkse
voorwaarden

Kennisbank > Alimentatie en verdeling > Huwelijkse voorwaarden

Er zijn vele varianten van huwelijkse voorwaarden. Er kan sprake zijn een zogenoemde ‘Koude uitsluiting’, waarbij men niets deelt: wat van de één is blijft van de één en wat van de ander is blijft van de ander.

Men kan ook overeenkomen dat er toch wel wat wordt gedeeld door middel van een verrekening van inkomsten, bijvoorbeeld een jaarlijkse verrekening vastgelegd in een periodiek verrekenbeding of een verrekening aan het einde van het huwelijk in een finaal verrekenbeding.

Huwelijkse voorwaarden

De meeste echtgenoten die hun huwelijkse voorwaarden hebben laten opmaken bij de notaris, leggen de akte onder in de la. Pas ter gelegenheid van de echtscheiding wordt deze daar voor het eerst weer uit gehaald.

Er blijkt dan vaak dat de echtgenoten zich niet hebben gehouden aan het overeengekomen periodiek verrekenbeding; ze zijn niet jaarlijks om de tafel gaan zitten om de kasboekjes bij te werken en alle inkomsten die zijn overgespaard te verdelen.

Dit heeft grote gevolgen. Er moet dan ten tijden van de scheiding alsnog worden afgerekend. Zo kan het gebeuren dat onbedoeld de waarde van een huis of van een onderneming alsnog moet worden gedeeld.

Om tot een zorgvuldige afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden te komen, moet er allereerst een volledig beeld zijn van alle aanwezige vermogensbestanddelen. Er wordt een vermogensstaat gemaakt. Zowel in procedures als in mediations moet deze vermogensstaat aan de hand van stukken worden onderbouwd.

EFT en EFM - Vandaag

Om tot een zorgvuldige afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden te komen, moet er allereerst een volledig beeld zijn van alle aanwezige vermogensbestanddelen. Er wordt een vermogensstaat gemaakt. Zowel in procedures als in mediations moet deze vermogensstaat aan de hand van stukken worden onderbouwd.

Checklist

  De checklist “verdelen en verrekenen huwelijkse voorwaarden” geeft vast een indruk van wat er allemaal nodig is. Hoe completer de aanlevering van de stukken, hoe efficiënter de afhandeling in de mediation of hoe duidelijker jouw standpunt bij de rechter naar voren komt. De jurisprudentie over de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden is buitengewoon complex.

  VANDAAG volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft zich erop toegelegd om juist in deze complexere zaken cliënten te kunnen bedienen en juridisch juiste oplossingen aan te dragen.

  VANDAAG Checklist Huwelijkse Voorwaarden

  Bekijk ook:

  Partner alimentatie

  Pensioen

  Verdeling gemeenschap