Pensioen

Wanneer er tijdens het huwelijk pensioen is opgebouwd, moet dit worden verdeeld. Daarvoor gelden wettelijke regels, vastgelegd in de Wet Verevening pensioenrechten bij echtscheiding (WVPS). Er zijn verschillende vormen van verdeling beschikbaar als het gaat om pensioen.

Verevening

Bij verevening krijgt de ene partner de helft van het tijdens het huwelijk door de andere partner opgebouwde pensioen. Zodra de partner die het pensioen heeft opgebouwd recht krijgt op uitkering – bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd – krijgt ook de ex-partner zijn/haar deel.

Om de pensioenaanspraak rechtstreeks op de eigen rekening te ontvangen dient de verkrijgende partner, binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven, het formulier Mededeling van Scheiding in verband met de Verdeling van Ouderdomspensioen in bij de pensioenverzekeraar.

Pensioen - verevening (VANDAAG)

Andere verdeling

Het is mogelijk om in gezamenlijk overleg van deze wet af te wijken, bijvoorbeeld wanneer beide partners ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. Ook kan gekozen worden voor een verevening waarbij de ene partner een groter pensioendeel behoudt/krijgt dan de ander.

Conversie

Bij conversie ontvangt iedere ex-partner het pensioen op het moment dat hij/zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit kan bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn als er sprake is van een groot leeftijdsverschil. Deze omzetting in een eigen zelfstandig pensioenrecht is slechts mogelijk wanneer beide partners, maar ook de pensioenuitvoerder, hiermee instemmen.

Spaarvarken Header - VANDAAG

Partnerpensioen

  Wanneer dit in de pensioenvoorziening is opgenomen, kan er na het overlijden van de ex-partner een recht bestaan op (bijzonder) partnerpensioen. Ook hierover moeten afspraken worden gemaakt.

  Bekijk ook:

  Partner alimentatie

  Huwelijkse voorwaarden

   

  Verdeling gemeenschap