Alimentatie

 

Kennisbank > Ondernemers > Alimentatie

De rechter kijkt in een alimentatieprocedure waarbij een ondernemer betrokken is naar het salaris dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) zichzelf heeft toegekend, eventueel aangevuld met dividenduitkeringen. De jaarrekeningen van minimaal 3 jaren worden opgevraagd, zodat de winstgevendheid van het bedrijf in z’n algemeenheid kan worden beoordeeld. Wanneer gedurende een langere periode forse resultaten worden behaald, dan kan de rechtbank van de DGA verlangen dat hij ofwel zijn salaris verhoogt, ofwel extra inkomen opneemt in de vorm van dividend.

Maar welk deel van het resultaat kan dan worden omgezet in inkomen? Wat zeggen de statuten over het aanhouden van reserves? Hoe zit het met de kasstroom, laat die het doen van extra onttrekkingen toe? Het is allemaal een kwestie van goed beargumenteren en zorgvuldig onderbouwen. Wij laten ons hierbij graag voorlichten door de eigen accountant of adviseur van de ondernemer, die doorgaans goed bekend is met alle in’s en out’s van de onderneming. Soms schakelen wij partners uit ons netwerk in, zoals een accountant of een fiscalist.

  Vermogensverdeling (VANDAAG)

  Maar welk deel van het resultaat kan dan worden omgezet in inkomen? Wat zeggen de statuten over het aanhouden van reserves? Hoe zit het met de kasstroom, laat die het doen van extra onttrekkingen toe? Het is allemaal een kwestie van goed beargumenteren en zorgvuldig onderbouwen. Wij laten ons hierbij graag voorlichten door de eigen accountant of adviseur van de ondernemer, die doorgaans goed bekend is met alle in’s en out’s van de onderneming. Soms schakelen wij partners uit ons netwerk in, zoals een accountant of een fiscalist.

   Bekijk ook:

   Verdeling en pensioen

    

   BV

   Eenmanszaak