Eenmanszaak

Kennisbank > Ondernemers > Eenmanszaak

Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. Er is dus geen sprake van een afgescheiden vermogen, zoals bij een B.V. of N.V. wel het geval is. Juridisch gezien behoren alle activa en passiva op de balans van de eenmanszaak tot het vermogen van de echtgenoot, net als de koelkast en het bankstel. Wanneer sprake is van een gemeenschap van goederen, vallen alle activa en passiva van de onderneming dus in deze gemeenschap en moeten zij in beginsel fifty fifty worden verdeeld.

Vermogensverdeling (VANDAAG)
Verdeling En Alimentatie VANDAAG (Eenmanszaak)

Verdeling en alimentatie

Het is natuurlijk wel van groot belang dat de onderneming voortgezet kan worden en gezond blijft. Om die reden heeft de ondernemer bijvoorbeeld het recht om bedrijfsmiddelen aan zich te laten toebedelen, onder uitkering van de helft van de waarde aan de echtgenoot.

Ook bij het bepalen van de draagkracht van de ondernemer voor het berekenen van de kinder- en partneralimentatie, komt specialistische kennis kijken. Hoe hoog is het inkomen van de ondernemer met een eenmanszaak? De echtgenoot van de ondernemer zal zeggen dat de gehele winst uit onderneming als beschikbaar inkomen moet worden gezien. De ondernemer zal betogen dat hij enige reserves moet aanhouden, om eventuele tegenvallers op te vangen of om te kunnen investeren.

Onzekere toekomst en risico’s

Bovendien is het inkomen van een ondernemer niet stabiel. Ondernemen biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Hoe moet worden omgegaan met deze onzekere toekomst?

In dergelijke gevallen vertalen we de cijfers uit het verleden naar de toekomst. De jaarrekening van alleen het laatste jaar geeft vaak een onvolledig beeld. Liefst kijken wij daarom naar 5, of minimaal naar 3 opeenvolgende jaren. Deze informatie wordt aangevuld met informatie van de ondernemer zelf; hoe schat hij/zij de toekomst in? Wat zijn de plannen? Zijn er concrete prognoses gemaakt?

Procedures

  In procedures waarin wij alleen voor de ondernemer optreden, werken wij graag samen met de accountant of adviseur van de ondernemer. Deze is vaak al veel langer bij de onderneming betrokken en is goed op de hoogte van alle in’s en out’s.

  Wanneer een situatie daarom vraagt, zoeken wij contact met de vaste partners uit ons netwerk. Dit zijn accountants, financieel adviseurs en fiscalisten die specifieke kennis hebben op het terrein van echtscheidingen en die gewend zijn om snel met ons te schakelen.

  Eenmanszaak Procedures VANDAAG

  Bekijk ook:

  Verdeling en pensioen

   

  BV

  Alimentatie