Scheiden Leidsche Rijn

Zijn jullie tot het besluit gekomen om te gaan scheiden, maar weet je niet hoe je dit aan moet pakken? Er komt veel kijken bij een scheiding. VANDAAG Advocaten is gespecialiseerd in het bijstaan van betrokkenen en het volledig faciliteren van het proces, met zorg voor eventuele kinderen én met aandacht voor de juridische, de financiële en de emotionele kant. De advocaten en mediators van VANDAAG zijn deskundig, klantgericht en betrokken als je wilt scheiden en woonachtig bent in Leidsche Rijn. We beschikken namelijk over een kantoor in Leidsche Rijn. 

Mediation

Mediation is geschikt voor iedereen die in goed overleg afspraken wil maken, de communicatie weer op gang wil brengen en niet naar de rechter wil. Als er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, is mediation de meest geschikte oplossing. Voor de kinderen is het van groot belang dat de ouders samen tot goede afspraken komen. Scheiden door middel van mediation vindt plaats op vrijwillige basis. Een succesvolle scheiding eindigt in het vastleggen van alle afspraken in een Echtscheidingsconvenant en een Ouderschapsplan. VANDAAG dient vervolgens een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Jullie hoeven dus niet naar de rechtbank.

Mediation Karen Lans - VANDAAG

VANDAAG dient vervolgens een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Jullie hoeven dus niet naar de rechtbank.

De voordelen van mediation

Mediation is de snellere optie als het aankomt op scheiden. Gedurende het proces wordt iedere twee weken een gesprek ingepland. Er is aandacht voor de emoties die komen kijken bij een scheiding. Vervolgens is het makkelijker om de zakelijke kant van een scheiding te bespreken, zonder dat de emoties teveel in de weg staan. Samen gaan we op zoek naar een regeling die acceptabel is voor beiden. Er is tijdens de afspraken bij VANDAAG over het scheiden in Leidsche Rijn veel ruimte om afspraken vorm te geven naar jullie wensen. De ervaring leert dat men zich hier vervolgens makkelijker aan kan houden, dan wanneer deze afspraken worden opgelegd door de rechtbank.

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op met VANDAAG Advocaten en mediators.

VANDAAG Advocaten en Mediators is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.
Het is mogelijk op verzoek ‘s avonds afspraken te plannen.

Procederen, de rechter beslist

  Annet Siebenga Procederen - VANDAAG

  Wanneer jullie het niet eens worden over de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie, de invulling van de zorg voor de kinderen of de verdeling van de gemeenschap van goederen, is procederen onontkoombaar. Tijdens procederen legt de advocaat de kwestie voor aan de rechter. De advocaat verricht alle handelingen die nodig zijn om jouw kant van het verhaal zo duidelijk mogelijk over te brengen. Jij denkt mee en verschaft de benodigde informatie aan de advocaat. De rechter maakt uiteindelijk een beslissing voor jullie.

  De voordelen van procederen

  Je hoeft geen direct contact te hebben met de andere partij. Jullie komen elkaar enkel onder ogen tijdens de zitting. Daarnaast komt er gegarandeerd een einduitspraak en je kunt hiertegen in hoger beroep gaan. Je besteedt de zaak grotendeels uit, waardoor jou bepaalde zorgen worden bespaard. Je kunt je ondertussen focussen op andere zaken, zoals de zorg voor de kinderen.

  Het belang van de kinderen

  Het welzijn van de kinderen is doorgaans de grootste zorg van scheidende ouders. En dat is volkomen terecht. Een echtscheiding heeft ook een enorme impact op kinderen. Kinderen vertrouwen vanuit hun instinct op de veiligheid van hun huiselijke omgeving. Wanneer ouders gaan scheiden komt deze veilige thuisbasis in het geding. Daar kunnen kinderen mogelijk last van hebben. Wanneer ouders in goed overleg uit elkaar gaan, heeft dit een positieve invloed op het welzijn van de kinderen. Tijdens mediation stelt VANDAAG Advocaten en Echtscheiding het belang van de kinderen voorop. Wij begeleiden jullie bij het maken van goede afspraken en leggen dit vast in een ouderschapsplan. Hierdoor kunnen jullie, ook na de scheiding, het ouderschap samen voortzetten op een voor de kinderen duidelijke, prettige en veilige manier.

  VANDAAG - Het Belang Van De Kinderen

  Vrijblijvend gesprek over scheiden in Leidsche Rijn

  VANDAAG Advocaten en mediators heeft kantoren in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn en Bilthoven. Overweeg je mediation of wil je juist procederen bij een scheiding? Neem dan contact met op voor een vrijblijvend telefonisch gesprek tijdens dit gesprek kun je jouw vragen stellen over scheiden, mediation en procederen.

  Bel ons met jouw vragen op: 030-221 0190.

  Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

  Neem dan vrijblijvend contact met ons op