Verdeling en pensioen

Kennisbank > Ondernemers > Verdeling en pensioen

Waarderingsmethodes

Wanneer de directeurgrootaandeelhouder (DGA) is gehuwd in gemeenschap van goederen, vallen de aandelen van de B.V. in de gemeenschap. In het kader van de verdeling moeten deze aandelen dus worden gewaardeerd. Daarbij zijn verschillende waarderingsmethodes mogelijk.

Soms volstaat het bepalen van de intrinsieke waarde, soms wordt de discounted casflow methode toegepast. Vaak werken wij in dit soort zaken samen met een waarderingsdeskundige uit ons netwerk.

Ook wanneer sprake is van huwelijkse voorwaarden moet door de ondernemer in bepaalde gevallen toch over de waarde van de aandelen van de B.V. worden afgerekend met de echtgenoot. Dit kan aan de orde zijn wanneer in de akte huwelijksvoorwaarden een zogenaamd periodiek verrekenbeding is opgenomen.

Zandloper VANDAAG

Wanneer dit periodiek verrekenbeding niet is nageleefd (er is niet jaarlijks aan de keukentafel verrekend door alle overgespaarde inkomsten steeds fifty fifty te delen) moet aan het einde vaak worden afgerekend conform de regels van een finale verrekening.

Zo kan het gebeuren dat toch ook de waarde van de aandelen van de B.V. onder het verrekenbeding valt. Of dit zo is en wat daar de consequenties van zijn, wordt van geval tot geval bekeken.

Waarderingsmethodes - VANDAAG

Pensioen in eigen beheer

  Een volgende complicerende factor in ondernemersscheidingen betreft het ‘pensioen in eigen beheer’. Hoewel vanaf 1 juli 2017 de mogelijkheid om in eigen beheer pensioen op te bouwen is afgeschaft, is er vaak wel een in het verleden opgebouwde pensioenpot waarover afspraken gemaakt moeten worden.

  Alle verschillende regelingen en onderwerpen rondom een ondernemersscheiding kun je niet los van elkaar zien. Iedere euro kan maar één keer worden uitgegeven. De alimentatieregeling, de waardering van de onderneming en de regeling met betrekking tot het pensioen in eigen beheer hebben allemaal invloed op elkaar.

  Bekijk ook:

  Eenmanszaak

   

  BV

  Alimentatie