Stappenplan

Wij werken volgens een min of meer vast stappenplan. In 3 tot 5 gesprekken komen jullie zo tot een echtscheidingsconvenant en wanneer er kinderen zijn een ouderschapsplan. Na afloop van elk gesprek maak je een afspraak voor de volgende keer. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt. Voorafgaand aan de mediation ontvangen jullie een lijst waarop is aangegeven welke informatie en stukken wij van jullie willen ontvangen.

Gesprek 1

Geschiedenis van jullie relatie


Onderwerpen:

  • Het is van belang om tijdens het eerste gesprek stil te staan bij de geschiedenis van de relatie en de reden van jullie breuk. Als dit niet meteen aan het begin van de mediation wordt besproken is de kans op het slagen van de mediation kleiner. Om over de zakelijke kant van de echtscheiding te kunnen onderhandelen moet eerst de emotionele kant besproken worden;
  • relevante kwesties die niet kunnen wachten tot het tweede gesprek;
  • het opstellen van de agenda voor het vervolg;
  • het overhandigen van de informatie die jullie verzameld hebben.

Acties: plannen tweede afspraak
Voor de volgende keer vragen wij jullie het concept-ouderschapsplan samen in te vullen.

Gesprek 2

Kinderen


Onderwerpen: Het ouderschapsplan

Acties: Jullie maken samen afspraken over de verdeling van de zorgtaken en andere zaken rondom de kinderen die jullie belangrijk vinden. Ter voorbereiding op het derde gesprek sturen jullie je financiële gegevens aan de mediator, voor zover deze niet al waren toegezonden.

Gesprek 3

Alimentatie


Onderwerpen: kinder- en partneralimentatie.

Acties: Jullie bespreken wat de kinderen per maand kosten en wie welk deel daarvan dient te betalen; In het geval van partneralimentatie stellen jullie vast wat ieders eigen inkomen, verdiencapaciteit, aanvullende behoefte en draagkracht is.

Gesprek 4

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden


Onderwerpen:

Ter voorbereiding op het vierde gesprek worden eventueel noodzakelijke waarderingen gedaan (bijv taxatierapport woning). Besproken zal worden de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Wat moet er worden verdeeld of verrekend en moet er eventueel een overbedelingsvergoeding worden uitgekeerd.

Indien in dit 4e gesprek overeenstemming is bereikt zal nu het concept Convenant worden opgesteld. Indien nodig wordt nog een vervolgafspraak gemaakt om het convenant verder te bespreken.

Gesprek 5

Ondertekening


Onderwerpen: Zo mogelijk het ondertekenen van het echtscheidingsconvenant met eventueel een aantal kleine aanpassingen. Het is ook mogelijk het convenant samen door te nemen en een vervolgafspraak te maken voor het ondertekenen van de definitieve stukken.

Als er een aanvullend gesprek over het convenant nodig is betaal je hiervoor een meerprijs. Soms zijn er voor de vaststelling van de inhoud van de regelingen meer gesprekken nodig dan hierboven aangegeven. Dit zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer één van beiden ondernemer is. Ook in dit geval brengen wij een meerprijs in rekening. Zie hiervoor de tarieven.

Lees verder

VANDAAG is aangesloten bij

logo_mfn
logo_fas
logo_nova